Styrelsedagar och Nordiskt Nätverk

Måndagen den 24 september är det träff med Nordiskt Nätverk på Vision i Stockholm.

På kvällen den 24 september och på tisdagen den 25 september har styrelsen i FOMS möte. Har du synpunkter och ideer kring FOMS arbete, maila dem snarast till ordföranden Niclas Eriksson.