Musiknät1

M1- Musiknät1 är FOMS nätverk som är till för dig som vill veta mer om musikverksamheter för personer med funktionsnedsättning eller som vill komma i kontakt med personer som arbetar med musik för personer med funktionsnedsättning.

Vill du att din musikverksamhet för personer med funktionsnedsättning ska finnas med i listan över de band och verksamheter som finns i landet så maila bandnamn eller verksamhetsnamn, kontaktnamn, kontaktmail och telefonnummer samt hemsideadress till ordforande@nullfoms.se

Utifrån den listan bygger vi M1- musiknätverket. Flera band och verksamheter är redan med i (Musiknätet) men vi vill bli fler.

Broschyr M1