Kretsar

FOMS beslutade vid årsmötet 2015 att vi endast ska ha två kretsar som täcker Sverige. Kretsen är din möjlighet att på ett regionalt plan få ut mer av ditt medlemskap i FOMS. Det är kretsombudet tillsammans med länsombuden som du ska ha kontakt med när det gäller aktiviteter i din närmiljö.

Läs mer om kretsarna i underrubrikerna i menyn ovan!