E-postlistan

När man blir medlem i FOMS får man också erbjudandet att vara med i FOMS e-postlista där man kan diskutera, tipsa eller be om råd.

E-postlistan är ett mycket effektivt sätt att nå ut med sitt ärende men tänk också på att använda e-postlistorna ansvarsfullt.

Om du har någon fråga om e-postlistorna, kontakta webbtekniker@nullfoms.se