Samverkan

M1 – Musiknät1

Musiknät1 är FOMS nätverk som är till för dig som vill veta mer om musikverksamheter för personer med funktionsnedsättning eller som vill komma i kontakt med personer som arbetar med musik för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer på www.foms.se/musik

E-postlistorna

FOMS medlemmar har tillgång till FOMS e-postlistor där man kan diskutera, tipsa eller be om råd. Meddelandena kan gå ut antingen bara till sin krets, eller till alla medlemmar i FOMS.
Läs mer om e-postlistorna.

Habiliteringslistan

Det finns en särskild e-postlista för dig som arbetar med fritidsfrågor inom habiliteringen. Den listan är också öppen för dig som (ännu) inte är medlem i FOMS.
Läs mer om Habiliteringslistan

Samarbetspartners
Information om FOMS olika samarbetspartners (under uppbyggnad).
Läs mer om samarbetspartners.