Intention

FOMS vill se fritid, kultur och rekreation som en väg till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde innebär det:

  • Rätt till rådgivning, utbildning och stöd för att kunna välja och hantera sin fritid på egen hand.
  • Bättre tillgänglighet till information, lokaler, miljöer och verksamheter.
  • Utveckling av metoder inom kultur, fritids- och rekreationsområdet för att möjliggöra deltagande oberoende av funktionshinder.
  • Anpassning av befintligt utbud genom ny teknik och hjälpmedel.
  • Specialanpassat utbud för den som inte kan ta del av samhällets utbud.
  • Fritids- och kulturinsatser som komplement till behandling, Therapeutic Recreation.
  • Utbildning och stöd till ledare inom föreningar, organisationer och andra aktörer.
  • Personliga stödformer enligt LSS, Sol för den som är i behov av detta.
  • Uppgradering av fritidens betydelse för livskvalitet och hälsa.
  • Minskning av administrativa och personliga hinder genom tillsättande av fritidstjänstemän inom kommuner och landsting med ansvar för kultur, fritids- och rekreationsfrågor.

Yrkesbroschyr för Kommunanställda – kommun
Yrkesbroschyr för Landstingsanställda – habilitering

Fritid och rekreation – tillganglig_fritid

Bli medlem! – FOMS medlemsbroschyr