Samarbetspartners

SNAFA

Svenska nätverk för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA). På deras hemsida kan du bl.a. gå med i nätverket och få information såväl inom Sverige som internationellt vad som är på gång.
Läs mer på SNAFA:s hemsida

Nordiskt Nätverk

Nordiskt nätverk består av representanter från de nordiska länderna Danmark, Norge, Island och Sverige. Samarbetet kallas Aktiv fritid för alla”. Varje år skapas en Gemensam konferens i något av länderna.

Hjälpmedelsinstitutet HI

Här kan du hitta tips på fritidsaktiviteter och fritidshjälpmedel. Besök sidan Aktiv Fritid.

Makt i media

www.maktimedia.se

Fackförbundet Vision

www.vision.se

Kontaktperson:
Kristina Folkesson