Ändra uppgifter

Varje år tar vi in aktuella uppgifter om medlemmarna. Därför är uppgifterna vi ha ofta ganska uppdaterade.

Om du vet med dig att dina uppgifter ändrats under året kan du kontakta medlemssekreterare@nullfoms.se så kan vi uppdatera dina uppgifter.