Årsmöte 2020

Som ni vet så tvingades vi ställa in årets FOMS-konferens i Stockholm. I och med det så var vi även tvungna att skjuta fram FOMS årsmöte.
Vi har nu planerat nytt datum för Årsmöte och det kommer hållas av styrelsen för FOMS den 1 juni klockan  20.

Vi vill självklart få in idéer, frågor och synpunkter kring FOMS och alla valen vi ska göra.
Är du medlem i FOMS så är du välkommen att läsa igenom handlingarna och ställa frågor samt lämna synpunkter till ordforande@nullfoms.se senast den 25 maj.

Alla handlingar finns här på hemsidan under rubriken
Om FOMS/Årsmöte.

Hjärtligt välkomna att lämna synpunkter med mera!

Mvh

Ordförande
Niclas Eriksson