FOMS

FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning.


Nyheter

Tack

Tack till alla er som kom på Funka för livet och FOMS rikskonvent 2017!

Under rubriken Rikskonferens finns några av årets föredrag i Powerpointformat.

Redan nu planeras nästa års rikskonferens.
Troligtvis läggs konferensen i Göteborg.
Mer information kommer efter sommaren.