Välkommen som medlem i FOMS!

Tack för att du valt att tillhöra och stödja FOMS genom ditt medlemskap

FOMS är en rikstäckande ideell yrkesförening- och intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och med intresse för fritid, -rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning.
Genom våra två kretsar – Norra Mellersta och Södra,
försöker vi stödja arbetet regionalt och lokalt. Genom regelbundna kretsträffar samordnas stödet i kretsen.

Styrelsen arbetar med olika uppdrag som handlar om kontakter med olika myndigheter, utbildningsfrågor, konferensarbete, information, hemsida, yrkesfrågor (lön och titel) m.m.

FOMS samarbetar med myndigheter, organisationer, föreningar och olika utbildningsenheter. FOMS mål är att personer med funktionsnedsättning ska delta i samhällets fritid och kultur obehindrat.

Som medlem får du bland annat del av information, inbjuds till regionala och nationella konferenser samt möjlighet till fortbildning och utbildning.

Om du vill få kontakt med din krets eller med styrelsen: gå in på FOMS webbplats på
www.foms.se och hitta kontaktuppgifter där. På hemsidan finns också en del material och publikationer att ladda ned.

Genom vår medlemsmail kan du också ställa frågor och få information, tips och idéer från övriga medlemmar. Vi finns också på Facebook.

Eftersom FOMS är en ideell förening är din insats särskilt viktig. Vill du på något sätt
hjälpa till i detta ideella arbete är du varmt välkommen att höra av dig till ditt
kretsombud eller till någon i styrelsen.

Hur du än gör för att stödja FOMS önskar vi dig varmt välkommen!

Åse Magnusson
Ordförande i FOMS
ordforande@nullfoms.se