Tack!

Tack alla ni som kom på FOMS rikskonferens i Falun.
Det var tre dagar fyllda med spännande workshops och föreläsningar. Det verkade blivit en hel del erfarenhetsutbyten mellan föreläsningarna också och det är det som är styrkan med att bo tillsammans på en konferensanläggning.

Tack mellersta kretsen för ert stora arbete med planeringen av konferensen. Konferensutvärderingen är klar och den visar på mycket positivt resultat. Självklart finns det små saker att arbeta med och ändra på. Det är en utmaning!

I mars nästa år hålls konferensen på Vision i Stockholm igen. Vi försöker hålla oss i Stockholmsområdet var annat år. Det visar sig att fler har möjlighet att åka på konferensen på så vis.

Länkar till föreläsarnas hemsidor finns under rubriken Rikskonferens/konferansarkiv

Till sist ett stort tack till Sofie Lindén för arbetet du gjort som Kretsombud för västra kretsen. Nu behövs ett nytt kretsombud i väster. Du medlem som är intresserad av rollen som kretsombud, kontakta mig på ordforande@nullfoms.se så pratar vi mer om rollen.