Nytt medlemssystem – fyll i dina uppgifter och få din faktura för 2014

Från och med 2014 har FOMS ett nytt och mer effektivt system för att hantera medlemsavgifterna och också medlemsuppgifterna.

Gör så här för att vara kvar som medlem i FOMS
Gå in på www.foms.se/medlemsavgift och fyll i dina uppgifter. Det är enkelt och går snabbt. Inom någon minut får du sedan en faktura till den e-postadress du angett. Betalningsmottagare är Din Kurs Sverige AB, som hanterar medlemsfakturorna åt FOMS. Medlemsavgiften gäller från 1 januari till 31 december det kalenderår avgiften betalas.

Du är kvar som medlem så länge du betalar medlemsavgiften. Efter varje årsskifte får du en påminnelse om att det är dags att fylla i dina aktuella uppgifter igen och få en ny faktura för det nya året.

Gå in på www.foms.se/medlemsavgift redan nu och var kvar som medlem i FOMS!