Fritidsbanken

Erika Olkerud har börjat arbeta med Fritidsbanken. Hon vill gärna att vi i FOMS får lite mer information om projektet.

Projektet handlar om att genom landets fritidsbanker bygga upp en nationell utlåningsverksamhet av fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att alla ska kunna låna och allt ska vara gratis. Idag finns 108 fritidsbanker från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Mer att läsa om projektet här

Miljonsatsning på parasport – Fritidsbanken – Fritidsbanken