Digital föreläsning med Myndigheten för delaktighet

Välkomna att medverka på digital föreläsning med Myndigheten för delaktighet. Erika Dahlin berättar om resultaten från den nationella kartläggningen av insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas.