Digital föreläsning Fritidsbanken

Många känner säkert till de Fritidsbanker som finns och har det  kanske på egna orten. Välkommen att deltaga på föreläsningen där Erika Olkerud berättar om det nystartade projektet vars syfte är att även kunna erbjuda parasport och fritidshjälpmedel i Fritidsbanken.