Digital delaktighet för personer med Intellektuell Funktionsnedsättning IF

Välkommen att deltaga på FOMS nästa digitala föreläsningen.

Måndag 19 april kl. 13.15-14.15. Digital delaktighet för personer  med Intellektuell  Funktionsnedsättning IF med Kerstin Gatu och Michael Kjellberg.

Mycket intressant och viktigt och säkert ett område som kan utvecklas på många platser. Maila din din anmälan till ase.magnusson@nullvaxjo.se Föreläsningen sker via Teams.

Styrelsen genom Åse Magnusson/Ordförande