Kretsträff mellersta/norra kretsen

Välkommen till Mellansvenska/Norra kretsens kretsträff i
Östersund 4-5 oktober 2017
Här nedanför hittar ni program!
kretsträff Östersund 2017