Styrelsen

Ordförande
Niclas Eriksson

Vice ordförande
Sekreterare
Peter Holmström

Kassör
Per-Erik Bodin

Ledamöter, suppleanter och kretsombud
Peter Svensson
Åse Magnusson
Therese Lindbäck
Metha Wahlström Halse
Kristina Viking

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.