Årsmöte

Årsmöteshandlingar 2020
Är du medlem i FOMS så är du välkommen att läsa igenom handlingarna och ställa frågor samt lämna synpunkter till senast den 25 maj.

Förslag på FOMS styrelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

FOMS stadgar förslag 2019-2020

Dagordning Årsmöte 2020

Budgetförslag för FOMS år 2020

Balans- och resultaträkning 2019